2022年1月1日 MasayangTahanan〜ANG LINDOL SA HANSHIN/AWAJI


今日のテーマ

1、ANG LINDOL SA HANSHIN/AWAJI
2、MGA DAPAT GAWIN SA ORAS NG SAKUNA
◆自然災害について知りましょう
Alamin natin ang mga bagay tungkol
sa Natural Disaster
Earthquake
Ang paglindol ay bigla nagaganap.
Ang panganib na idudulot ng lindol sa dagat ay ang pagkaroon ng Tidal Wave o”Tsunami”
Ang panganib na idudulot ng lindol sa kabundundukan
ay ang pagkakaroon ng mga pagguho ng burol
Maaari ding magkaroon ng sunog sa siyudad kapag nagkaroon ng lindol.
Ang nasa screen ay ang Disaster Site ng Hyogo Prefecture at ng Kobe City.Ating alamin ang mga impormasyon tungkol sa disaster ng inyong tinitirahan sa pamamagitan ng pagtingin sa website.