COVID-19 Rửa tay Truyền đạt cách rửa tay đúng cách.


COVID-19 Rửa tay Truyền đạt cách rửa tay đúng cách.

COVID-19 Rửa tay Truyền đạt cách rửa tay đúng cách.
Truyền đạt cách rửa tay đúng cách
Móng tay có đang mọc dài ra không?
Hãy cắt ngắn móng tay.
Vết bẩn còn sót lại trong các kẽ hở của móng tay.
Khi rửa tay hãy tháo đồng hồ và nhẫn ra.
Phần còn bẩn
Đầu ngón tay
Kẽ hở của móng tay
Giữa các ngón tay
Xung quanh ngón cái
Cổ tay
Nếp nhăn trên tay
Mu bàn tay
Hãy chú ý đến những vị trí này và rửa cẩn thận.
Tiếp theo, hãy xem cách rửa tay đúng cách.
Làm ướt tay dưới vòi xả nước.
Đánh cho xà phòng nổi bọt
Cho xà phòng lên tay và xoa đều.
Duỗi mu bàn tay và rửa sạch.
Rửa giữa đầu ngón tay và móng tay
Rửa giữa các ngón tay
Xoay và rửa sạch ngón tay cái và lòng bàn tay.
Rửa sạch cả cổ tay.
Xả sạch với nhiều nước.
Lau khô bằng khăn sạch hoặc khăn giấy.
Tuyệt đối không được dùng chung khăn.