Tháng 10 năm 2023 (Phần 3) “Sự chuẩn bị cho thảm họa ngay từ cuộc sống bình thường” / 2023年10月(Part 3)「普段の生活からの災害への備え」


住みやすい日本を創るための情報発信番組
HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG
2023年10月(Part 3)「普段の生活からの災害への備え」
Tháng 10 năm 2023 (Phần 3) “Sự chuẩn bị cho thảm họa ngay từ cuộc sống bình thường”

皆さん、こんにちは。今回はベトナム夢KOBEのAnh ThưとHayashi Takayaが日本に暮らすベトナム人に役立つ情報をお伝えします。
Xin chào quý vị và các bạn! Anh Thư và Hayashi Takaya của VIETNAM yêu mến KOBE xin được tiếp tục chia sẻ những thông tin hữu ích cho người Việt hiện đang sinh sống tại Nhật Bản trong chương trình ngày hôm nay.

前回の番組では「災害時のメディアの役割」についてお伝えしました。
Trong chương trình lần trước, chúng tôi đã chia sẻ về “Vai trò của phương tiện truyền thông trong thời gian thảm họa”.

Tháng 10 năm 2023 (phần 2) “Vai trò của phương tiện truyền thông trong thời gian thảm họa” / 2023年10月(Part 2)「災害時のメディアの役割」

今回の番組では、「普段の生活からの災害への備え」についてお伝えします。
Part 1では、関東大震災が発生した9月1日が「防災の日」になっているという話をしました。
Trong chương trình lần này, chúng tôi sẽ nói về “Sự chuẩn bị cho thảm họa ngay từ cuộc sống bình thường”. Ở phần 1, chúng tôi đã chia sẻ về việc ngày xảy ra đại động đất Kanto 1 tháng 9 trở thành “Ngày phòng chống thảm họa”.

FMわぃわぃやベトナム夢KOBEでは、阪神・淡路大震災が発生した1月17日や、東日本大震災が発生した3月11日も防災対策を行うための番組づくりやイベントを開催しています。
FMYY và Việt Nam yêu mến KOBE, vào ngày đại động đất Hanshin Awaji xảy ra 17 tháng 1 và ngày đại động đất phía đông Nhật Bản 11 tháng 3, chúng tôi cũng đang thực hiện chương trình và sự kiện để tiến hành đối sách phòng chống thảm họa.

1月17日には毎年、神戸市長田区の新長田駅前では、「1.17KOBEに灯りをinながた」が開催されています。
Vào ngày 17 tháng 1 hằng năm, sự kiện “Thắp nên ở Nagata KOBE1.17” được tổ chức ở trước ga Shinagata của quận Nagata thành phố Kobe.

また、2023年3月11日にベトナム夢KOBEは子ども向けの防災教室を開催しました。このように定期的に防災の意識を持ち、準備をする機会を持つことが重要です。
Ngoài ra, ngày 11 tháng 3, Việt Nam yêu mến KOBE đã tổ chức lớp học phòng chống thiên tai dành cho trẻ em. Việc thường xuyên có ý thức phòng chống thảm họa, tạo cơ hội chuẩn bị như vậy là điều quan trọng.

2023年4月の番組で詳しく説明しているので、こちらも聞いて皆さんも準備をしてくださいね。

Tháng 4 năm 2023 “Lớp học phòng chống thiên tai dành cho trẻ em” / 2023年4月「子ども防災教室」

それではまた次回、番組でお会いしましょう。
Chương trình đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và Hẹn gặp lại!