အထက်တန်းကျောင်းလခ ထောက်ပံ့ရေး စနစ်

student image

အထက်တန်းကျောင်းစသည်များ၏ ကျောင်းလခအတွက် အစိုးရက ထောက်ပံ့ကူညီသည့်စနစ် ဖြစ်သည်။

အစိုးရပိုင် အထက်တန်းကျောင်း။ ။ ၁နှစ်လျှင် ယန်း ၁၁၈,၈၀၀ အထိ ထောက်ပံ့မှု ရနိုင်ပါသည်။
→ပေးဆောင်ရမည့် ကျောင်းလခ သုည ဖြစ်လာပါမည်။

ပုဂ္ဂလိက အထက်တန်းကျောင်း။ ။ ၁နှစ်လျှင် ယန်း ၁၁၈,၈၀၀ မှ ၃၉၆,၀၀၀ အထိ ထောက်ပံ့မှု ရနိုင်ပါသည်။
→ပေးဆောင်ရမည့် ကျောင်းလခမှာ အနည်းငယ် ရှိနိုင်ပါသည် (ပေးဆောင်ရမည့် ငွေပမာဏသည် အုပ်ထိန်းသူ၏ ဝင်ငွေအပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားပါသည်)

အစိုးရထံမှ ကျောင်းသို့ ကျောင်းလခကို ပေးဆောင်ပါမည်။
ကျောင်းသားနှင့် မိသားစုသည် ထိုငွေကို လက်ခံရယူနိုင်ခြင်း မရှိပါ။

ကျောင်းဝင်ချိန်တွင် ဤစနစ်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျောင်းမှ အကြောင်းကြားခြင်း ရှိပါသည်။
ဤစနစ်ကို အသုံးပြုလိုသူသည် ကျောင်းတွင် လျှောက်ထားပါ။
လျှောက်ထားခြင်းမပြုသူသည် မိမိကိုယ်တိုင် ပညာသင်စရိတ်ကို ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

ဤစနစ်ကို အသုံးပြုနိုင်သူ
ဂျပန်တွင် နေရပ်လိပ်စာ ရှိပြီး အထက်တန်းကျောင်းစသည်များတွင် တက်ရောက်နေသူ

အသုံးပြုနိုင်သည့် ကျောင်း
・အထက်တန်းကျောင်း (ကိုးတိုး ဂါ့ကိုး) (တစ်နေကုန်စနစ်၊ အချိန်ပိုင်းစနစ်၊ အဝေးသင်စနစ်)
※တန်းမြင့်(စဲန်းကိုးခါ့) /မွမ်းမံ (ဘက်ခါ့) ပို့ချမှုများ မပါဝင်
・အလယ်တန်းအဆင့်ပညာသင်ကျောင်း (ချူးတိုး ကယောအိကု ဂါ့ကိုး) ၏ အတန်းကြီးပိုင်းများ
※တန်းမြင့်(စဲန်းကိုးခါ့) /မွမ်းမံ (ဘက်ခါ့) ပို့ချမှုများ မပါဝင်
・အထူးထောက်ပံ့ရေးကျောင်း (တိုကုဘက်ဆု ရှိအဲန်း ဂါ့ကိုး) ၏ အထက်တန်းကျောင်းအဆင့်
・နည်းပညာကောလိပ် (ကိုးတိုး စဲန်းမွန်း ဂါ့ကိုး) (ပထမနှစ်မှ တတိယနှစ်အထိ)
・အသက်မွေးပညာသင်ကျောင်း (စဲန်းရှူး ဂါ့ကိုး) (အဆင့်မြင့် ပို့ချမှု (ကိုးတိုးခါ့တဲအိ) /ပုံမှန် ပို့ချမှု (အိပန်းခါတဲအိ) ) ၊ ကျောင်းအဖြစ် သတ်မှတ်သည့် ပညာသင်ကြားရေးနေရာ အမျိုမျိုး (ခါ့ခုရှူး ဂါ့ကိုး)

နိုင်ငံခြားသားများ၏ကျောင်းများတွင်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
အောက်ပါ အင်တာနက်စာမျက်နှာတွင် အမည်ပါသည့်ကျောင်းများသာဖြစ်သည်။
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1307345.htm

သို့ရာတွင် အောက်ပါအချက်များထဲမှ တစ်ခုပင်ဖြစ်စေ ကိုက်ညီနေသူအနေဖြင့် ဤစနစ်ကို အသုံးမပြုနိုင်ပါ။
・အုပ်ထိန်းသူ၏ တစ်နှစ်တာ ဝင်ငွေက ယန်း၉သန်း၁သိန်းကျော်ရှိသူ
・အထက်တန်းကျောင်း ပြီးဆုံးနေသူ
・၃၆လတာထက်ကျော်လွန်ပြီး အထက်တန်းကျောင်း တက်နေသူ

လျှောက်ထားရာတွင် လိုအပ်သည့် အရာများ
အောက်ပါအရာများကို တက်ရောက်နေသည့် ကျောင်းသို့ ပေးအပ်ပါ။
・ထောက်ပံ့မှုအရည်အချင်းပြည့်မီကြောင်း အသိအမှတ်ပြုပေးရန် လျှောက်လွှာ (ဂျူကယူးရှီခါ့ကု နင်းတေးအိ ရှင်းစဲအိရှော) (ကျောင်းတွင် ရယူနိုင်ပါသည်။ လိုအပ်သည်များကို ရေးဖြည့်ပါ)
・My Number ကတ်ပြား မိတ္တူ သို့မဟုတ် My Number နံပါတ်ရေးသားထားသည့် နေထိုင်သူစာရင်း မိတ္တူ စသည်

My Number ကတ်ပြား မိတ္တူစသည်များ အစား အခွန်ငွေဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်း (အခွန်ဆောင်ထားကြောင်း သက်သေခံစာရွက်) ကို တင်ပြရန် လိုအပ်သည့် အနေအထားလည်း ရှိတတ်ပါသည်။
ကျောင်းတည်ရှိရာ ခရိုင်အပေါ်လိုက်၍ ကွာခြားပါသည်။
ကျောင်း၏ ရှင်းလင်းချက်ကို သေချာစွာနားထောင်ပါ။

ဤစနစ်ကို အသုံးပြုနိုင်သည်မှာ အခွန် (မြို့ရွာ နေထိုင်သူအခွန်) ဆိုင်ရာ စာရင်းသွင်းထားသူများသာ ဖြစ်သည်။
မလျှောက်ထားခင် ထိုစာရင်းသွင်းခြင်း (မြို့ရွာ နေထိုင်သူအခွန် လျှောက်ထားခြင်း) ကို မဖြစ်မနေ လုပ်ဆောင်ပါ။

နားမလည်သည့်အချက် ရှိပါက အထက်တန်းကျောင်း၏ ရုံးလုပ်ငန်းဌာနတွင် မေးမြန်းပါ။

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အင်တာနက်စာမျက်နှာတွင်လည်း ဤစနစ်နှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ် ရှင်းလင်းချက်ကို ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။(ဂျပန်ဘာသာဖြင့်သာ)
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/index.htm

မှီငြမ်း၊ ကိုးကား
「高校生等への就学支援」(文部科学省)
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1342674.htm

「高校で勉強したい外国人のみなさんへ~高等学校等就学支援金制度のことを教えます~」(文部科学省・出入国在留管理庁)
http://www.moj.go.jp/isa/support/portal/guidebook_education.html

この記事を他の言語で見る
中国語 インドネシア語 英語
韓国語 クメール語 スペイン語
タイ語 タガログ語 ネパール語
ベトナム語 ビルマ語 フランス語
ポルトガル語 ペルシア語 マレー語
モンゴル語 ロシア語 日本