नयाँ कोरोना भाइरसको रोग त होइन जस्तो लागेको बेलामा, के गर्दा हुन्छ ?

आफू र अरू व्यक्तिहरूको रक्षा गर्न सहि कार्य गर्नु आवश्यक छ। 1. रुघा लागेको जस्तै,ज्वरो आउने,खोकी लाग्दा • सकेसम्म घर बाहिर नजानुहोस्। विद्यालय वा कार्यस्थलबाट बिदा लिनुहोस्। • हरेक दिन शरीरको तापक्रम नापी रेकर्ड गरेर राख्नुहोस्। • एउटै घरमा बस्ने…