“रोजगार खोज्नेहरुका लागि सहायता प्रणाली” (क्युशोकु-स्या सिएन सेइदो) उपलब्ध छ!

“रोजगार खोज्नेहरुका लागि सहायता प्रणाली” भनेको रोजगार बीमा (कोयो होकेन) प्राप्त नगर्ने ब्यक्तिहरुलाई छिटो रोजगारी खोज्न मद्दत गर्ने जापान सरकारद्वारा कार्यान्वित एक प्रणाली हो। *जानकारीको लागि नजिकैको हेलो वर्कमा सम्पर्क गर्नुहोस्। ● सहायता प्राप्त गर्नका लागि सर्तहरू निम्न १ देखि…

बेरोजगार भत्ता (सिचुग्योउ क्यूउफु) <p class=MsoNormal align=left style='text-align:left'><span lang=EN-US style='font-size:18.0pt;font-family:"Nirmala UI",sans-serif'>को बारेमा</span></p>  <p class=MsoNormal align=left style='text-align:left'><span lang=EN-US> </span></p>

काम छोडेका वा काम गुमाएका ब्यक्तिले, अर्को काम नपाउन्जेल “बेरोजगार भत्ता” प्राप्त गर्न सक्छन्। अघिल्लो कामको ५०% देखि ८०% सम्म तलब पाउन सक्छन्। ● सर्तहरू १- तुरुन्त काम गर्न चाहेकोले, कामको खोजिमा रहेको २- काम गर्ने ठाउँको निर्देशन बमोजिम काम…

समस्या परेको बेलामा परामर्श गर्ने काउन्टर (जीवनयापन,काम,पैसा,बसोबास योग्यता)

यदी पैसा नभएर जीवनयापनमा समस्या परिरहेको छ, मानसिक समस्याहरू पनि छन्। कर वा पेन्सन,स्वास्थ्य बिमाको भुक्तानी आदि बारे थाहा छैन आदि, जापानको जीवनयापनमा समस्या परेको कुराहरू,नबुझेका कुराहरू बारे परामर्श गर्न सक्नुहुन्छ। हाँ हामी नेपाली भाषाबाट परामर्श गर्न सकिने काउन्टरहरूको जानकारी…

हाइस्कुल इत्यादी अध्ययनका लागी आर्थिक सहयोग प्रणाली

सरकारले हाइस्कुल इत्यादीको फिस तिर्न सहयोग गर्ने प्रणाली हो। पब्लिक हाइस्कुल: बर्षमा एक लाख अठार हजार आठ सय येन सम्मको आर्थिक सहयोग उपलब्ध हुन्छ। → स्कुल फिस 0 येन हुन्छ। प्राइभेट हाइस्कुल: बर्षमा एक लाख अठार हजार आठ सय येन…

कोठा भाँडा ३ महिना सम्म नगरपालिकाले तिर्छ।

कोरोना भाइरस(COVID -19)को कारणले बेरोजगारी भएर वा आय घटेर कोठा भाँडा तिर्न समस्यामा परेका व्यक्तिहरूले 「आवास सुरक्षा लाभ 」प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। 「आवास सुरक्षा लाभ 」मार्फत तपाइँ बस्नुहुने नगरपालिकाबाट ३ महिना सम्मको तपाइँको कोठा भाँडा भुक्तान गर्नेछ। विदेशीहरूले पनि उक्त लाभ…

पैसा छैन कोरोनाले काम छैन विदेशी कामदारहरूको अिस्था

पैसा छैन कोरोनाले काम छैन विदेशी कामदारहरूको अिस्था कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा काम घटाएमा के गर्ने , कामबाट निकालिन्छ होला …… भनी कामको बारेमा चिन्ता बढीरहेको छ । जापानको प्रणाली थाहा पाएमा ढुक्क हुन्थ्यो । जापानी भाषा बुझ्न गाह्रो विदेशीहरू…