January 2, 2021 MASAYANG TAHANAN  about US!


About us
Ang Masayang Tahanan ay isang Philippine Community na itinatag ng WORKMATE dito sa Kobe noong 2015 sa layunin na mabigyan ng pagkakataon at lugar ang mga Nanay na naninirahan dito sa Kobe upang madinig ang kanilang suliranin at magkatulungan sa pagbibigay ng solusyon para dito.

What we do
Ang Masayang Tahanan po ay may programang pag-aaral na ginaganap tuwing 2nd at 4th Linggo ng buwan. Ang Japanese Class, Tagalog Class para sa mga bata ay nag-uumpisa ng 1:30-3:00 ng hapon. Ang Computer at Caregiver Class naman ay nag-uumpisa ng 3:30-4:30 ng hapon.
Maliban sa mga pag-aaral, lumalahok din ang Masayang Tahanan sa mga aktibidad tulad ng Tabunka Festival at Multicultural Café.
Nagkakaroon din po kami ng Study Tour. Sa ganitong paraan, unti-unting nagkaroon ng kaanyuan ang grupo.

Information
Kung nais po ninyong malaman ang iba pang mga bagay tungkol sa Masayang Tahanan, ay maaari po kayong tumawag sa aming telepono, o mag e-mail sa accont naming sa Facebook. Maaari po naming kayong padalahan ng “Dyaryo ng Tahanan” ang newsletter ng ating grupo, ganun din sa ating pamphlet.
Maaari po kayong maging miyembro ng MT kahit na hindi kayo nag-aaral sa mga Program Class ng grupo. Welcome po ang lahat!!!