Tháng 3 năm 2024 (Phần 1) “Động đất và Sự phục hồi (1)” / 2024年3月(Part 1)「地震と復興 (1)」


住みやすい日本を創るための情報発信番組
HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG
2024年3月(Part 1)「地震と復興 (1)」

Tháng 3 năm 2024 (Phần 1) “Động đất và Sự phục hồi (1)”

皆さん、こんにちは。今回はベトナム夢KOBEのAnh Thưと林貴哉が日本に暮らすベトナム人に役立つ情報をお伝えします。
Xin chào quý vị và các bạn! Anh Thư và Hayashi Takaya của VIETNAM yêu mến KOBE xin được tiếp tục chia sẻ những thông tin hữu ích cho người Việt hiện đang sinh sống tại Nhật Bản trong chương trình ngày hôm nay.

2024年2月の番組は「地震がある場所で暮らす」というテーマで、「能登半島地震」と「1.17KOBEに灯りをinながた」についてお伝えしました。
Chúng tôi đã chia sẻ về chủ đề “Sinh sống tại nơi có động đất” ở chương trình tháng 2/2024, nói về “Động đất ở Bán đảo Noto” và “Sự kiện thắp nến 1.17 KOBE in Nagata”.

Tháng 2 năm 2024 (Phần 1) “Động đất Bán đảo Noto” / 2024年2月(Part 1)「能登半島地震」

Tháng 2 năm 2024 (Phần 2) “Thắp nến KOBE 1.17 in Nagata (1)” / 2024年2月(Part 2)「1.17KOBEに灯りをinながた(1)」

Tháng 2 năm 2024 (Phần 3) “Thắp nến KOBE 1.17 in Nagata (2)” / 2024年2月(Part 3)「1.17KOBEに灯りをinながた(2)」

2024年3月の番組では「地震と復興」というテーマで、能登半島地震の被災者の支援を行っているティック・ドゥック・チーさん(神戸・和楽寺/NPO日越支援会)のお話をお伝えします。
Trong chương trình tháng 3/2024, với chủ đề “Động đất và Sự phục hồi” chúng tôi xin truyền tải câu chuyện của nhà sư Thích Đức Trí (Chùa Hòa Lạc Kobe/Hiệp Hội Hỗ Trợ Nhật Việt), người đang tham gia hoạt động hỗ trợ nạn nhân động đất bán đảo Noto.

今回の番組ではティック・ドゥック・チーさんから皆さんへのメッセージを紹介します。
YouTubeではビデオも載せていますが、これは1月27日に林が撮影したものです。状況は毎日、変化しています。皆さんも最新の情報を見てください。
Số phát sóng lần này, chúng tôi sẽ giới thiệu lời nhắn của thầy Đức Trí gửi gắm đến mọi người qua đoạn video Youtube được ghi hình ngày 27 tháng 1. Thực tế thì hoàn cảnh luôn thay đổi hằng ngày nên mọi người hãy xem thông tin mới nhất được cập nhật.

[参考] NPO日越支援会のFacebookページ
[Tham khảo] Trang Facebook của Hiệp Hội Hỗ Trợ Nhật Việt
https://www.facebook.com/groups/1602351620202639/

それではまた次回、番組でお会いしましょう。
Chương trình đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và Hẹn gặp lại!