အလုပ်သင်လုပ်သား၏ နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာ(ဇိုင်းလျူးရှီခါ့ခု) နှင့် ပတ်သက်၍

airplane

*ဤသည်မှာ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၉ရက်နေ့အချိန်တွင် ရှိသည့်အချက်အလက်များဖြစ်သည်။

မိခင်နိုင်ငံသို့ မပြန်နိုင်သူ/ ဆက်လက်၍ အလုပ်မသင်နိုင်သူ

●မိခင်နိုင်ငံသို့ မပြန်နိုင်သူ

“ အထူးသတ်မှတ်ထားသည့် လှုပ်ရှားမှု (တိုကုတဲအိ ခတ်ဆုဒိုး) (၆လတာ၊ အလုပ်လုပ်နိုင်)” “ သို့မဟုတ်” အထူးသတ်မှတ်ထားသည့် လှုပ်ရှားမှု (၆လတာ၊ အလုပ်မလုပ်နိုင်)” နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာသို့ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။

-မပြန်နိုင်သည့်အနေအထား ဆက်ဖြစ်နေသူသည် နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာကို အသစ်ပြင်နိုင်သည်။

“ အထူးသတ်မှတ်ထားသည့် လှုပ်ရှားမှု (၆လတာ၊ အလုပ်လုပ်နိုင်)” သို့ ပြောင်းလဲနိုင်သည်မှာ ယခင် အလုပ်သင်ခဲ့သည့် အမျိုးအစားနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အလုပ်တာဝန်ကို လုပ်ကိုင်သူသာဖြစ်သည်။ (ကုမ္ပဏီ မတူလျှင်လည်း ရပါသည်။)
“ အထူးသတ်မှတ်ထားသည့် လှုပ်ရှားမှု (၆လတာ၊ အလုပ်မလုပ်နိုင်)” ဆိုလျှင်လည်း အလုပ်သစ်ကို ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။
အလုပ်ရှာတွေ့ချိန်တွင် “ အထူးသတ်မှတ်ထားသည့် လှုပ်ရှားမှု (၆လတာ၊ အလုပ်လုပ်နိုင်)” သို့ နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာ အမျိုးအစား ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။
●ယခုအချိန်အထိ အလုပ်သင်နေခဲ့သည့် နေရာတွင် ဆက်လက်၍ အလုပ်မသင်နိုင်သူ
●အလုပ်သင်သင်တန်း ပြီးဆုံးပြီးနောက် မိခင်နိုင်ငံသို့ မပြန်နိုင်သူ

◆အလုပ်သင်ရန်နေရာသစ် ရှာမတွေ့သည့်အခါ၊
“ အထူးသတ်မှတ်ထားသည့် လှုပ်ရှားမှု (အများဆုံး ၁နှစ်တာ၊ အလုပ်လုပ်နိုင်)” သို့ နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။

-ယခင် အလုပ်သင်ခဲ့သည့်အမျိုးအစားနှင့် မတူသည့် အလုပ်တာဝန် (လူမမာပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးနှင့် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး စသည့် နယ်ပယ် ၁၄မျိုးသာ) ကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။

*” ကျွမ်းကျင်လုပ်သား” (တိုကုတဲအိ ဂိနို)နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာဖြင့် အလုပ်လုပ်နိုင်သည့် ကျွမ်းကျင်မှုကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ရန်အတွက် အလုပ်ကို ဆက်လက် လုပ်ကိုင်သူများသာ စသည့် ကန့်သတ်ချက်များ ရှိပါသည်။

အောက်ပါ အင်တာနက်စာမျက်နှာတွင် ဘာသာစကားအချို့ဖြင့် ရှင်းလင်းချက်များ ရှိပါသည်။
http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri14_00008.html
(ဂျပန်ဘာသာ၊ လွယ်ကူသော ဂျပန်ဘာသာ၊ အင်္ဂလိပ်၊ တရုတ်၊ ဗီယက်နမ်၊ တာဂါလော့၊ ပေါ်တူဂီ၊ နီပေါ၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ စပိန် ဘာသာများ)

ဂျပန်တွင် အလုပ်သင်လုပ်သားအဖြစ် ဆက်လက် လုပ်ဆောင်မည့်သူ

●အလုပ်သင်လုပ်သား စာမေးပွဲကို ဝင်ရောက်မဖြေဆိုနိုင်ဘဲ အလုပ်သင်လုပ်သား နောက်တစ်ဆင့် သို့ မတက်နိုင်သူ

◆စာမေးပွဲကို ဖြေဆိုပြီး နောက်တစ်ဆင့်တက်နိုင်သည်အထိ “ အထူးသတ်မှတ်ထားသည့် လှုပ်ရှားမှု (၄လတာ၊ အလုပ်လုပ်နိုင်)” နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာသို့ ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။

*ယခင် အလုပ်သင်ခဲ့သည့် နေရာတွင် တူညီသည့် လုပ်ငန်းတာဝန်ကို လုပ်ရန်သာလိုအပ်သည်။

●” အလုပ်သင်လုပ်သား (ဂိနို ဂျိရှူး) အမှတ် ၂ / အမှတ် ၃” ပြီးဆုံးခဲ့သော်လည်း “ ကျွမ်းကျင်လုပ်သား အမှတ် ၁” သို့ ဆက်တက်ရန် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု မလုပ်နိုင်သူ

◆ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေသည့် ကာလ အတွင်း “ အထူးသတ်မှတ်ထားသည့် လှုပ်ရှားမှု (၄လတာ၊ အလုပ်လုပ်နိုင်)” နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာသို့ ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။

(ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု ပြီးဆုံးသူသည် “ ကျွမ်းကျင်လုပ်သား အမှတ် ၁” နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာ သို့ ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။)
*ယခင် အလုပ်သင်ခဲ့သည့် နေရာတွင် တူညီသည့် လုပ်ငန်းတာဝန်ကို လုပ်ရန်သာလိုအပ်သည်။

●” အလုပ်သင်လုပ်သား အမှတ် ၂” ပြီးဆုံးမည်ဖြစ်သဖြင့် “ အလုပ်သင်လုပ်သား အမှတ် ၃” သို့ ဆက်တက်လိုသူ

◆” အလုပ်သင်လုပ်သား အမှတ် ၃” နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာ သို့ ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။

*ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့အစည်း (ခန်းလီ ဒန်းတိုင်း) (အလုပ်သင်မှုကို ထောက်ပံ့ပေးသည့် အဖွဲ့အစည်း) နှင့် အလုပ်သင်ပေးနေသည့် ကုမ္ပဏီက “ ထူးချွန်(အထူးကောင်းမွန်)” သည်ဟု အသိအမှတ်ပြုခံရသည့်အခါတွင်သာဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီနှင့် ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများတွင် မေးမြန်းစုံစမ်းပါ။

နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာ နှင့်ပတ်သက်၍ ဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်သည့်နေရာ

ဒေသဆိုင်ရာ ဘာသာစကားပေါင်းစုံ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရေးကောင်တာ
http://www.clair.or.jp/j/multiculture/association/consultation_list.html
Yorisoi Hotline (ယောလိစိုးအိ ဟော့တ်လိုင်း)
https://www.since2011.net/yorisoi/
နိုင်ငံခြားသား နည်းပညာ အလုပ်သင်တန်း ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ မိခင်ဘာသာဖြင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှု
https://www.otit.go.jp/

မှီငြမ်း/ကိုးကား

“ မိခင်နိုင်ငံသို့ပြန်ရန် ခက်ခဲနေသည့် နိုင်ငံခြားသားများအတွက်သာဖြစ်သော ကိုင်တွယ်မှု”
(လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၉ရက်နေ့ အသစ်ပြင်ဆင်ချက်)
http://www.moj.go.jp/isa/content/930005847.pdf
→ဘာသာစကားပေါင်းစုံ စာမျက်နှာ
http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00155.html

“ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် အမျိုးအစားသစ် ကူးစက်မှု ဂယက်ကြောင့် မိခင်နိုင်ငံသို့ပြန်ရန် ခက်ခဲနေသည့် ကာလလတ်၊ အချိန်ရှည် နေထိုင်သူနှင့် ယခင်က ကာလလတ်-အချိန်ရှည်နေထိုင်ခဲ့သူ၏ နေထိုင်ခွင့်လျှောက်ထားခြင်းကို ကိုင်တွယ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍” (လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၉ရက်နေ့ အသစ်ပြင်ဆင်ချက်)
http://www.moj.go.jp/content/001320105.pdf

“ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် အမျိုးအစားသစ် ကူးစက်မှု ကျယ်ပြန့်လာခြင်းစသည်များ ခံစားရသည့် အလုပ်သင်လုပ်သားများ၏ နေထိုင်မှုလျှောက်ထားမှုဆိုင်ရာ သဘောထားနှင့် ပတ်သက်၍”
(လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် စက်တင်ဘာလ ၇ရက်နေ့ အသစ်ပြင်ဆင်ချက်)
http://www.moj.go.jp/content/001317458.pdf

“ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန (လဝက ၊ Immigration Services Agency) ထံမှ အလုပ်သင်လုပ်သားများသို့ အသိပေးချက်”
(လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် စက်တင်ဘာလ ၇ရက်နေ့ အသစ်ပြင်ဆင်ချက်)
http://www.moj.go.jp/content/001318821.pdf

“ အလုပ်ထုတ်ခံရသည် နိုင်ငံခြားသားများသို့ အလုပ်ဆက်လက် လုပ်ကိုင်နိုင်ရေးထောက်ပံ့မှုကို မိတ်ဆက်ပေးခြင်း”
(လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန)
http://www.moj.go.jp/content/001328029.pdf
→ဘာသာစကားပေါင်းစုံ စာမျက်နှာ
http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri14_00008.html

この記事を他の言語で見る
英語 中国語 ベトナム語
タガログ語 インドネシア語 ネパール語
タイ語 ビルマ語 クメール語
モンゴル語 日本