पैसा छैन कोरोनाले काम छैन विदेशी कामदारहरूको अिस्था

पैसा छैन कोरोनाले काम छैन विदेशी कामदारहरूको अिस्था कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा काम घटाएमा के गर्ने , कामबाट निकालिन्छ होला …… भनी कामको बारेमा चिन्ता बढीरहेको छ । जापानको प्रणाली थाहा पाएमा ढुक्क हुन्थ्यो । जापानी भाषा बुझ्न गाह्रो विदेशीहरू…