سیستم پشتیبانی از جویندگان کار وجود دارد! (کیوشوکوشا شی ان سی دو)

 

” سیستم پشتیبانی از جویندگان کار” سیستمی است که کشور می تواند به افرادی که بیمه ی اشتغال (کویوهوکن) دریافت نمی کنند، کمک کند تا سریعا شغلی پیدا کنند
.

pr

* جهت کسب اطالعات بیشتر به سالم کار در شهرمحل سکونت خود مراجعه نمایید.

● شرایط دریافت پشتیبانی
انجام تمامی موارد ذیل از شماره ی ۱ تا ۴
۱- دادن درخواست کار به سلام کار
۲- کسانیکه بیمه ی اشتغال ندارند و پولی بابت جبران خسارت از بیکاری (شیتسوگیو کیوفو ) دریافت نمی کنند.
۳- کسانیکه قصد و توانایی کار کردن داشته باشند.
۴- سلام کار باید نیاز شما به پشتیبانی را تایید کند.
( بطور مثال )کسانیکه پولی بابت جبران خسارت از بیکاری دریافت نکرده اند.
کسانیکه بابت جبران خسارت از بیکاری پول دریافت کرده اند، اما نتوانسته اند شغل جدیدی بدست بیاورند.
کسانیکه تجارت شخصی داشته اند و مجبور شده اند تجارت خود راتعطیل کنند.
کسانیکه بدون اینکه شغلی بدست بیاورند، از مدرسه یا دانشگاه فارغ التحصیل شده اند.

 

●درباره ی” آموزش مهارت شغلی”

“دوره ی ابتدایی” ←
در این دوره، می توانید مهارت های ابتدایی را در مدت زمان کوتاهی فراگیرید تا بتوانید شروع به کار کنید.
“دوره ی عملی” ←
در این دوره، می توانید مهارت هایی متناسب با نوع شغلی که انتخاب کرده اید را بیاموزید.
⮚ مدت زمان آموزش : یک دوره ی ۲ تا ۶ ماهه
⮚ برای کسب اطلاعات بیشتر، به سایت اینترنتی سلام کار مراجعه بفرمایید.

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/

●درباره ی ” مزایای حضور در آموزش مهارت شغلی “

<شامل>
هر ماه ۱۰۰,۰۰۰ ین
هزینه ی رفت و آمد برای شرکت در کلاسهای ” آموزش مهارت شغلی ”
هزینه ی محل سکونت (*)
(*)درصورتیکه برای شرکت در دوره های آموزشی باید محل سکونت خود را تغییر دهید، سالم کار باید لزوم تغییر محل شما را تایید کند.

<شرایط دریافت مزایا>
۱ -درآمد ماهانه ۸۰,۰۰۰ ین یا کمتر باشد.
۲ -درآمد کل خانواده کمتر از ۲۵۰,۰۰۰ ین در ماه باشد.
۳- مبلغ داراییهای مالی کل خانوار ( اعم از پس انداز و غیره ) ۳ میلیون ین یا کمتر از آن باشد.
۴- زمین یا ساختمان دیگری غیر از محل سکونت فعلی نداشته باشد.
۵- در همه ی کلاسها شرکت کند و غیبت نداشته باشد.
۶- درحال حاضر، هیچ فرد دیگری در خانواده ، چنین مزایایی را دریافت نکند.
۷- طی ۳ سال گذشته، هیچگونه مزایایی بطور غیر قانونی دریافت نکرده باشد.

*هنگام یادگیری و نیز پس از اتمام آموزش ، باید به سلام کار بروید و با آنها در مورد کار مشورت کنید.( مشاوره شغلی )

اگر نمی توانید فقط با هزینه ای که بخاطر” مزایای حضوردرآموزش مهارت شغلی ” دریافت می کنید، زندگی خود را بگذرانید، می توانید وام بگیرید
( اما باید در آینده این پول را بازگردانید.)
جهت گرفتن اطلاعات بیشتر در این مورد، از سلام کار سوال کنید.

 

● مراحل
مراحل مورد نیاز برای شرکت در کلاسهای آموزشی
۱-به سلام کار در نزدیکی محل سکونت خود رفته و برای تقاضای کار ثبت نام کنید.
به آنها بگویید که می خواهید از”سیستم پشتیبانی از جویندگان کار” استفاده کنید.
   ↓
۲-یکی از دوره های آموزشی را درسلام کار انتخاب کنید .
   ↓
۳- در سلام کار برای شرکت در کلاسهای آموزشی ثبت نام کنید.
   ↓
۴-فرم درخواست ثبت نام را به آموزشگاه تحویل دهید.
   ↓
۵-در امتحان ( کتبی یا شفاهی ) آموزشگاه شرکت کنید.
هنگام ثبت نام، در مورد امتحانات کتبی یا شفاهی آموزشگاه از سلام کار سوال کنید و خود را برای امتحانات آماده کنید.
   ↓
۶-هنگامیکه جواب”قبولی”در امتحان برایتان آمد، “برنامه پشتیبانی از استخدام”را از سلام کار بگیرید.
   ↓
۷- در کلاسهای آموزشی شرکت کنید.
در روز تعیین شده ، در سلام کار مشاوره ی شغلی انجام دهید.

 

“مزایای حضوردر آموزش مهارت شغلی” مراحل مورد نیاز برای گرفتن
۱- بگویید که می خواهید مزایا بگیرید.
   ↓
۲- مدارک و برگه های لازم برای پیش غربالگری برای گرفتن مزایا را دریافت کنید. (♦)
   ↓
۳- برگه های لازم درخصوص پیش غربالگری برای گرفتن مزایا را تکمیل کرده وتحویل دهید. (♠)
   ↓
۴- نتیجه ی پیش غربالگری را دریافت کنید.
مدارک مورد نیاز برای درخواست مزایا را دریافت کنید.
   ↓
۵- هنگام مشاوره ی شغلی در سلام کار، برای گرفتن مزایا ثبت نام کنید.

*لطفا توجه داشته باشید که در موارد ذیل نمی توانید از”مزایای حضور در آموزش مهارت شغلی” استفاده کنید:

・درصورتیکه در روز تعیین شده به سلام کار نرفته باشید.
・درصورتیکه درکلاسهای آموزشی غیبت داشته باشید/ تاخیر داشته باشید/ قبل ازپایان ساعت، کلاس را ترک کرده باشید (حتی برای یکبار)
(درصورت داشتن دلیل موجه، نیاز به گواهی است. لطفا با ما مشورت کنید.)

 

(♠)مدارک و برگه های لازم برای پیش غربالگری درخصوص گرفتن ” مزایای حضور در آموزش مهارت شغلی” :

・مدارکی که شماره ی شخصی شما را نشان دهد. ( مثلا: مای نامبر کارد )
・کارت اقامت
・برگه ای که از سلام کار گرفته اید. (♦)
سایر اسنادی که برای این کار معین شده است. ( لطفا برای گرفتن اطلاعات بیشتر در این مورد ، از سلام کار سوال کنید.)

 

● تماس با ما

سلام کار در شهر محل سکونتتان
سلام کار هایی که مترجم شفاهی دارند ( ماه می ۲۰۲۰ )
https://www.mhlw.go.jp/content/000592865.pdf

 

<مراجع / منابع >

「求職者支援制度のご案内」(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyushokusha_shien/index.html

 

この記事を他の言語で見る
アラビア語 インドネシア語 英語
韓国語 スペイン語 タイ語
タガログ語 中国語 日本
ネパール語 ビルマ語 フランス語
ベトナム語 ペルシア語 ポルトガル語
マレー語 モンゴル語 ロシア語