「AWEPあんしんつうしん」カテゴリーアーカイブ

2020年6月AWEPあんしんつうしん 「Broadcast sa Hunyo」COME and JOIN “MASAYANG TAHANAN” !!!

COME and JOIN “MASAYANG TAHANAN” !!!
ゲスト:川口フォイさん、バレリーさん(マサヤン・タハナン メンバー)
1 新型コロナウィルス感染拡大、緊急事態宣言の影響
2 今後のマサヤン・タハナンの活動紹介、メンバー募集
MasayangTahanan contact Details
℡/Fax 078-779-1572
E-Mail mt4filmoms@gmail.com

続きを読む 2020年6月AWEPあんしんつうしん 「Broadcast sa Hunyo」COME and JOIN “MASAYANG TAHANAN” !!!

2020年4月「AWEPあんしんつうしん」cash handout¥100,000

Under the program announced by Prime Minister Taro Aso, the government plans to distribute 100,000 yen to all the people. Foreign residents as a resident are also eligible.

住民基本台帳(じゅうみんきほんだいちょう)に名前(なまえ)のある人(ひと)は、みんな¥100,000もらえます。
¥100,000をもらうおしらせは、区役所(くやくしょ)から郵便(ゆうびん)できます。
夫(おっと)といっしょに住(す)んでいない人(ひと)は、4月30日までに区役所(くやくしょ)に行(い)ってください。¥100,000をもらう紙(かみ)をもらいに行(い)ってください。

2020年3月AWEPあんしんつうしん「Para sa mga dayuhang nagtatrabaho sa isang kumpanya」

「Para sa mga dayuhang nagtatrabaho sa isang kumpanya」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page11_00001.html

Kahit na lumalala ang lagay ng
kumpanya dahil sa novel coronavirus,
hindi pinapayagang tratuhin nang mas
mababa kaysa sa mga Hapon ang mga
dayuhang manggagawa dahil lamang sa
pagiging dayuhan nito.
Para sa mga dayuhang nagtatrabaho sa isang kumpanya
1. Tulad ng sa mga manggagawang Hapon, ang leave allowance na ibinibigay sa
mga manggagawa sa oras na sila ay pinag-leave dahil sa kalagayan kumpanya
ay dapat ding ibigay sa mga dayuhang manggagawa.
2. Tulad ng sa mga manggagawang Hapon, ang mga subsidiyang binabayaran ng
estado sa mga kumpanya upang maprotektahan ang trabaho ng mga
manggagawa ay magagamit din ng mga dayuhang manggagawa.
3. Tulad ng sa mga manggagawang Hapon, kung ikaw ay kukuha ng leave sa
kumpanya dahil sa pagsuspinde ng klase ng paaralan ng iyong anak, maari kang
gumamit ng paid vacation leave.
4. Ang pasisisante ay hindi basta bastang magagawa ng isang kumpanya. Kung
magsisisante ang isang kumpanya ng dayuhang manggagawa, kailangang
kapareho ng sa mga Hapon na manggagawa ang mga patakarang
gagamitin.
Kung kailangan mo ng tulong,
komunsulta sa iyong lokal na Labour Bureau,
Labour Standards Inspection Office o Hello Work.
Ministry of Health, Labour and Welfare Prefectural Labour Bureau Labour
Standards Inspection Office Hello Work

2020年2月「AWEPあんしんつうしん」Handwashing for Infection Control: Coronavirus

2020年2月は多文化センターひょうごが、神戸市社会福祉協議会の「生駒温子」児童福祉事業の助成をうけてせいさくした「たぶんか こどものけんこうえほん」についてお伝えしています。

この絵本は5言語で制作。大人と子どもが自分の身を守る簡単で大切なお話になっています。
特に世界的流行になっている感染症、コロナから身を守るためにも「手洗い」は基本であり、とても大切なことだと伝えています。

2020年1月AWEPあんしんつうしん~The workmate’s donation to the Philippine volcanic eruption.

We collect supplies (masks, masks for children, towels, T-shirts, jeans) and local funds for the victims of the eruption of Taal Volcano.


タール火山噴火による被災者へ物資(マスク、子ども用マスク、タオル、T-シャツ、ジーンス)と現地調達資金を集めています。

2019年12月AWEPあんしんつうしん~AWEP主催第2回目の上映「夜間中学Ⅱ」

AWEP主催の「夜間中学Ⅱ」の第2回目の上映会。
ここでも「学ぶ権利」そして学ぶことで「自分自身に自信がつくこと」のお話をフィリピン出身の川口フォイさんがしてくださいました。

学ぶことの大切さ!知識を得るということだけではなく学ぶことで「人間の尊厳」が保たれるということを痛いほど感じるお話です。